OTL staat voor een volwaardige re-integratie in de maatschappij.

Verkeersslachtoffers met een hersenletsel na trauma vinden bij ons ondersteuning om de draad op te pikken na een ongeval.

Wat gebeurt er met jouw gift?

 • Organiseren van uitstappen (vb fietstocht, …)
 • Aanschaffen van leer- en werkmateriaal
 • Verfraaiing- en onderhoud van het gebouw
 • Aanschaffen van It-materiaal
 • Organiseren van activiteiten (vb ……….)
 • Aanschaffen van cognitief materiaal (“levenslang leren”)
 • Begeleiding in Bakkersatelier
 • Aanschaffen van crea-materiaal
 • Zorgen voor een leuk extraatje voor de jongeren (vb Sinterklaas, …)


U kan een gift inbrengen

 • In de personenbelasting : Bij een gift van 40 euro of meer : Bedraagt de belastingvermindering in de personenbelasting maar liefst 45% van de werkelijk gedane gift resultaat en niet meer bedragen dan 10% van het totale netto inkomen.
 • In de vennootschapsbelasting : Het als giften aftrekbare totale bedrag is beperkt tot 5% van de winst van de vennootschap voor aftrek van die giften, d.w.z. tot 5% van het positief bedrag met een absoluut maximum van 500.000 euro.
 • Vriendenerfenis : Hiervoor dien je contact op te nemen met je notaris (aanduiding in testament).

OTL Jeugd en Volwassenen is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

U kan een storting doen op het rekeningnummer ING BE16 3300 7712 6774 BIC BBRUBEBB.

op naam van OTL, Schoolstraat 20, 3020 Herent.

Als mededeling vermeld je je rijksregisternummer of ondernemingsnummer.

Wij bezorgen je nadien de nodige attesten.