Events

11/10 Hersenletselcafé

19/11 Dag van het hersenletsel

OTL staat voor volwaardige re-integratie in de maatschappij met een andere aanpak. We begeleiden verkeersslachtoffers en hersenletsel na trauma, erkend en gesubsidieerd door het VAPH.. Annemie Schueremans richt in 2004 de private stichting op, Open Therapeuticum Leuven.

OTL bestaat uit:

  • OTL Jeugd & Volwassenen (°2004): werking voor verkeersslachtoffers en hersenletsel na trauma. Sinds 2012 erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (zie verder).
  • OTL Groepspraktijk (°2004): zelfstandige therapeuten ondersteunen cliënten door middel van lichaamsgerichte therapie & coaching. Ze werken vanuit verschillende disciplines (osteopathie, shiatsu,…). De OTL Groepspraktijk staat open voor iedereen.
  • Aan ’t Werk: via verschillende ateliers zet OTL de cliënten aan ’t werk om hun talenten in te zetten en verder ontplooien.

OTL staat voor een volwaardige, ontwikkelingsgerichte re-integratie in de maatschappij van verkeersslachtoffers en personen met een hersenletsel na trauma.

Een traject bij OTL is op maat, vraaggestuurd, ontwikkelingsgericht, binnen een gecoördineerd netwerk.

Hersenletsel Lijn

De Hersenletsel Lijn biedt mensen met een hersenletsel na trauma, hun mantelzorgers, familieleden en zorgverleners een luisterend oor en ondersteunt hen in hun zoektocht naar de juiste begeleiding en hulp.

Contact

  • op het nummer: 016/227042 (Regionaal ankerpunt zone Leuven)
  • via contact@hersenletsellijn.be
  • via het contactformulier

Partners

De Hersenletsel Lijn is een een pilootproject van de Hersenletsel Liga vzw, Begeleid Wonen Tienen vzw, BZIO, CAR Kapelhof, CAR Overleie, De Beweging, De Hoop, NAH Eindelijk, Hannah-vierklaver, OTL Jeugd & Volwassenen, PZ Bethanië – Emmaus vzw, Resonans vzw, Staf vzw en Zorggroep Sint-Kamillus en wordt gesubsidieerd door het VAPH.

Nieuwe vacature: Begeleider Bij Groeipad (BBG)

OTL Jeugd & Volwassenen vraagt een nieuwe medewerker Begeleider Bij Groeipad.

Als Begeleider Bij Groeipad sta je naast de cliënt, je ondersteunt binnen verschillende levensdomeinen (wonen, onderwijs, werken,…) en coördineert het hele dossier en netwerk. Naast coördineren en administratie opvolgen van je eigen cliënten, begeleid je mee in de dagelijkse werking. OTL werkt op maat, vraag gestuurd en ontwikkelingsgericht.

OTL-J&V-zonder-tekst