Een andere aanpak

OTL Centrum voor re-integratie & ontwikkeling ontstaat vanuit een verkeersslachtoffer. Annemie Schueremans richt in 2004 de private stichting op, Open Therapeuticum Leuven.

OTL bestaat uit:

  • OTL Jeugd & Volwassenen: werking voor verkeersslachtoffers. Sinds 2012 erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (zie verder).
  • OTL Groepspraktijk (2006): zelfstandige therapeuten ondersteunen cliënten door middel van lichaamsgerichte therapie & coaching. Ze werken vanuit verschillende disciplines (osteopathie, shiatsu,…). De OTL Groepspraktijk staat open voor iedereen.
  • De Open Bakker (2013): economie in verbinding. Naast een homemade atelier biedt De Open Bakker een eerste werkervaring aan jongeren en volwassenen van OTL Jeugd & Volwassenen.

OTL staat voor een volwaardige, ontwikkelingsgerichte re-integratie in de maatschappij van verkeersslachtoffers en personen met een hersenletsel na trauma.

Een traject bij OTL is op maat, vraaggestuurd, ontwikkelingsgericht, binnen een gecoördineerd netwerk.