Een andere aanpak

OTL Centrum voor re-integratie & ontwikkeling ontstaat vanuit een verkeersslachtoffer. Annemie Schueremans richt in 2004 de private stichting op, Open Therapeuticum Leuven.

OTL bestaat uit:

  • OTL Jeugd & Volwassenen (°2004): werking voor verkeersslachtoffers en hersenletsel na trauma. Sinds 2012 erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (zie verder).
  • OTL Groepspraktijk (°2004): zelfstandige therapeuten ondersteunen cliënten door middel van lichaamsgerichte therapie & coaching. Ze werken vanuit verschillende disciplines (osteopathie, shiatsu,…). De OTL Groepspraktijk staat open voor iedereen.
  • Aan ’t Werk: via verschillende ateliers zet OTL de cliënten aan ’t werk om hun talenten in te zetten en verder ontplooien.

OTL staat voor een volwaardige, ontwikkelingsgerichte re-integratie in de maatschappij van verkeersslachtoffers en personen met een hersenletsel na trauma.

Een traject bij OTL is op maat, vraaggestuurd, ontwikkelingsgericht, binnen een gecoördineerd netwerk.

Hersenletsel Lijn

De Hersenletsel Lijn biedt mensen met een hersenletsel na trauma, hun mantelzorgers, familieleden en zorgverleners een luisterend oor en ondersteunt hen in hun zoektocht naar de juiste begeleiding en hulp.

Contact

  • op het nummer: 0471 84 54 20 (Regionaal ankerpunt zone Leuven)
  • via contact@hersenletsellijn.be
  • via het contactformulier

Partners

De Hersenletsel Lijn is een een pilootproject van de Hersenletsel Liga vzw, Begeleid Wonen Tienen vzw, BZIO, CAR Kapelhof, CAR Overleie, De Beweging, De Hoop, NAH Eindelijk, Hannah-vierklaver, OTL Jeugd & Volwassenen, PZ Bethanië – Emmaus vzw, Resonans vzw, Staf vzw en Zorggroep Sint-Kamillus en wordt gesubsidieerd door het VAPH.

Lasagne avond op OTL

Vrijdag 9 juni kom je op OTL genieten van Homemade Lasagne & dessert.

 

Ideaal om Vaderdag te vieren!

Alles ten voordele van OTL Jeugd & Volwassenen.

Ben je er graag bij?