Missie

OTL gaat voor een volwaardige re-integratie in de maatschappij. We doen dit door de talenten & passies van de cliënt samen te vinden en verder verkennen. De totaalaanpak staat bij ons centraal: we ondersteunen binnen alle levensdomeinen en coördineren het hele dossier. We zijn de stem van de cliënt en zorgen er mee voor dat deze gehoord wordt 

Visie

OTL engageert zich tot:  

  • Een gelijkwaardige verhouding tussen cliënt en hulpverlener; 
  • Maximale autonomie van de cliënt;  
  • Erkennen van ieders authenticiteit / ruimte geven aan ieders authenticiteit; 
  • Uitwisseling met alle betrokken partners, zowel intern als extern;  
  • Het betrekken van onafhankelijke derde partijen (indien nodig);
  • Respecteren van de wetten betreft patiënten rechten; dossiervorming, communicatie met derden, beroepsgeheim, overdracht van gegevens,…
  • Beschermen van de privacy 

Hierbij staan authenticiteit, empathie en respect centraal.  

Het geheel is meer dan de som van de delen. De grote kracht van OTL ligt in onze gehele aanpak. OTL Jeugd & Volwassenen, OTL Groepspraktijk en De Open Bakker bestaan elk zelfstandig, in samenwerking met elkaar én als onderdeel van OTL Centrum.  

Binnen onze algemene aanpak werken we ontwikkelinsgericht, op maat, vraaggestuurd en binnen een gecoördineerd netwerk.